Engelska skolan

Nyckeln till den moderna världen

Engelska Skolan på Kungsholmen är en friskola med engelsk profil. Det innebär att vi följer den svenska läroplanen (Lgr 11), men har dessutom utökad undervisning i engelska. Undervisningen sker på svenska och det engelska språket går som en röd tråd genom alla stadier.

I en alltmer globaliserad och digitaliserad värld har engelska blivit det internationella språket för kommunikation. I dag kan kunskaper i engelska inte längre ses som en ovanlig fördel, utan snarare som en nödvändighet. Engelska språket är nyckeln, inte bara till studier och arbete utomlands, utan även för en framgångsrik karriär i Sverige!

https://engelska.se/

Skolans ledord

Våra ledord är INSPIRATION och LÄRANDE. För att få eleverna engagerade i sin egen skolgång vill vi understryka skolans betydelse på lång och kort sikt. Vi vill förmedla kunskaper och utveckla olika förmågor hos våra elever. Ett nyckelområde är naturligtvis att skapa förståelse för människors lika värde och ge eleverna möjlighet att lära om livet – både den tillvaro de befinner sig i just nu, och det som inom en snar framtid kommer att förväntas av dem under vuxenlivet. För att kunna ta till sig det omvärlden har att erbjuda vill vi skapa passion och intresse hos våra elever och uppmuntra dem för att bygga upp deras självkänsla.

Våra mål

Mål

Målen för Engelska Skolan på Kungsholmen är att ge våra elever:
– Kunskap av hög kvalitet
– Allsidig undervisning i god miljö med betoning på kvalitet och trygghet
– En god grund för flerspråkighet och en fördjupning i engelska språket
– Bra förutsättningar för vidare studier och ett aktivt liv i ett föränderligt samhälle
– Hjälp att utveckla sina personliga egenskaper som självförtroende och medmänsklighet
– Ett demokratiskt synsätt, så att de kan utvecklas till goda samhällsmedborgare

Flytthjälp

Vi som jobbar på ES Kungsholmen har lång erfarenhet av branschen och lägger stort värde vid kundnöjdhet och att våra elever ska känna sig trygga.

Vi startade upp ett samarbete i samband med flytten av våra lokaler där vår partner kan erbjuda flytthjälp efter dödsbo och även erbjuda flyttstäd och transporter.

När du anlitar dem kan du alltid lita på att de dyker upp på det överenskomna klockslaget.

Våra elever jobbar internationellt

På skolan arbetar de äldsta eleverna med eTwinning: En möjlighet att arbeta internationellt med ungdomar från andra länder utan resor, men med kvalitet, resultat och kursplanens mål i fokus. Eleverna utvecklar förmågan att använda IKT (Information-Kommunikation-Teknik) vilket gör att undervisningen och lärandet blir inspirerat, lustfyllt och effektivt. På så vis uppfyller vi också kraven i läroplanen om internationalisering i grundskolan, samt följer FN:s rekommendationer om utbildning för internationell förståelse, då våra elever möter jämnåriga från andra delar av världen. Eleverna tycker att det är roligt och spännande att få en inblick i hur det är att leva i ett annat land, samt får själva möjlighet att reflektera över sina egna liv och hur det fungerar i här. De ser sig som ambassadörer och representanter för Sverige när de arbetar med olika projekt.

Info: All fastighetsskötsel görs av hustomtar.se