Senaste nytt

 

På skolan arbetar de äldsta eleverna med eTwinning: En möjlighet att arbeta internationellt med ungdomar från andra länder utan resor, men med kvalitet, resultat och kursplanens mål i fokus. Eleverna utvecklar förmågan att använda IKT (Information-Kommunikation-Teknik) vilket gör att undervisningen och lärandet blir inspirerat, lustfyllt och effektivt. På så vis uppfyller vi också kraven i läroplanen om internationalisering i grundskolan, samt följer FN:s rekommendationer om utbildning för internationell förståelse, då våra elever möter jämnåriga från andra delar av världen. Eleverna tycker att det är roligt och spännande att få en inblick i hur det är att leva i ett annat land, samt får själva möjlighet att reflektera över sina egna liv och hur det fungerar i här. De ser sig som ambassadörer och representanter för Sverige när de arbetar med olika projekt.