Aktiviteter

På fritids ska alla barn utvecklas och ha roligt. Här får eleverna ta del av en rad utvecklande aktiviteter tillsammans med skolans fritidspersonal och de får också möjlighet att äta mellanmål.

Fritidsverksamheten är öppen måndag-fredag från kl.7.30-17.30 Fritidsverksamhet erbjuds från förskoleklass upp till årskurs 4 och från årskurs 5 erbjuds en fritidsklubb.

omvärlden som klassrum

Engelska Skolan på Kungsholmen ligger mitt i huvudstaden och förutom att utnyttja skolans egna resurser till det bästa drar vi nytta av de möjligheter som omvärlden bjuder. Därför tar vi del av aktuella händelser, sponsrar lokala företag och gör stadsvandringar, går på museum och besöker regelbundet Stadsbiblioteket. Vi arrangerar också varje läsår miljödagar på skolan tillsammans med eleverna.

För de som vill finns möjligheten att prova på att arbeta som stenläggare hos vår samarbetspartner Tommys Trädgård AB