UR Skola

Att vara UR-skola innebär, förutom möjligheten till förhandsinformation om UR:s utbud och programproduktion, ett pedagogiskt samarbete som ger inspiration och kompetensutveckling i det dagliga arbetet. Våra UR-skolor är på olika sätt delaktiga i UR:s programproduktion. Det kan handla om att allt från att vara med och utveckla en programidé till att provspela ett färdigt avsnitt för barn och unga i målgruppen. Ofta är det korta mejlfrågor som kan besvaras med några få rader; men det händer också att vi bjuder in pedagoger eller elever för samtal och diskussion kring olika produktioner – antingen i en telefonkonferens eller på plats i UR:s lokaler i Stockholm.

Vi använder schoolsoft

SchoolSoft är en gemensam arena som både personal, elever och föräldrar kan använda som gemensamt verktyg. Administration, dokumentation, dialog med hemmet samt ett pedagogiskt stöd samlas på en och samma plats.

Vilka är vi

För oss står kvalitet, utveckling och tvåspråkighet i fokus.

Den Engelska Skolan på Kungsholmen är en friskola som följer den svenska läroplanen (lgr11), men har en engelsk profil. Det innebär att all undervisning sker på svenska och att alla våra elever studerar engelska på olika nivåer.

Skolan är belägen på Kungsholmen i Stockholm. Skolan ligger vid Campuset Konradsberg, tidigare Lärarhögskolans lokaler som angränsar till Rålambshovsparken. Våra lokaler är moderna och vi använder oss av Smartboard och internetuppkoppling i undervisningen. Vi använder oss av ständig fönsterputs för att ljus ska komma in i lokalerna.