Engelska är modersmålet

Engelska är det största världsspråket. Vi tror att engelska inom en snar framtid, kommer få en alltmer större betydelse. Därför har vi startat Stockholms Engelska Skola: för att ge våra elever bra kunskaper och förbereda dem för en globaliserad värld och öka deras chanser i framtiden.

Skolan

Skolan är öppen för alla barn och det behövs inga förkunskaper i engelska.
Målet är att förbereda eleverna språkligt för att kunna studera och vara yrkessamma i ett engelskt språkligt land.

Vi följer den svenska läroplanen Lgr 11 och har dessutom utökad undervisning i engelska. Det engelska språket går som en röd tråd genom alla stadier på den Engelska Skola på Kungsholmen.

Varje termin har vi en engelsk vecka, där elever och lärare har olika teman inom ämnet engelska.
Vi erbjuder dessutom lärarledd läxhjälp en timme varje vecka.

Vi erbjuder även musiklektioner där vi köpt in gitarrer av Gitarrguiden

Vår grund

Den Engelska Skolan på Kungsholmen skall vila på en demokratisk grund. Skolan skall förmedla och hos eleverna förankra de grundläggande värden som vårt samhällsliv består av: Människolivets okränkbarhet, individens frihet, alla människors lika värde och att visa solidaritet med de svaga och utsatta.
Den Engelska Skolan på Kungsholmen arbetar aktivt med elevinflytande genom klassråd, elevråd och med förebyggande arbete mot mobbning och trakasserier.

Med hjälp av TS Reklam har vi lyckats beställa produkter som passar vår skola. Med märkning på pennor och anteckningsblock med vår logotyp.